J.Pierre Vancayseele
° 1949, Kortrijk, Belgium
 
Kunst is het middel van hoger opgeleiden om zich als culturele
bovenlaag te onderscheiden.
(Guillaume Bijl)
 
Ik hou van goedgemaakte objecten. Daarom ook sta ik erop elk object zelf te maken, weliswaar met de hulp van een assistent. Wat ik nu meestal rond me zie, zijn koude objecten uitgevoerd in een technisch atelier. De kunstenaar zelf raakte zijn geëxposeerde objecten zelfs niet aan. Dat is het jammerlijke gevolg van een nochtans nobele conceptuele kunst uit de jaren ’60 en ’70. Wat toen als een verworven vrijheid ontstond, wordt nu misbruikt om commerciële redenen. Als ik daartegenover de rijkdom voel van het authentieke ritueel dat zich vertaald heeft in een object, wel sorry, dan ga ik uiteindelijk toch liever naar een museum voor oude kunst. (Johan Tahon)
 
Symbolen met een bepaalde geladenheid en waarde komen regelmatig voor bij hedendaagse kunst. Een kunstwerk kan verschillende gelaagdheden hebben, het inhoudelijke aspect, het visuele aspect, het associatieve aspect, etc. Een toeschouwer kan op veel manieren een kunstwerk beleven. (Yves Velter)